Agilní vývoj

Realizace vývoje aplikací formou agilního vývoje

Vývoj aplikací realizujeme formou agilního vývoje, tedy jednou z nejlepších metodik, kterou se řídí efektivní vývojářské týmy na trhu. Moderní přístup k vývoji softwaru, který se zaměřuje na flexibilitu, rychlost a efektivitu = maximální uspokojení zákazníka a rychlost vodní požadovaného produktu..

Agilní vývoj

Jak to celé funguje?

Mezi ně patří :

Flexibilita

Agilní vývoj umožňuje pružnou změnu požadavků a požadavků zákazníků v průběhu vývojového cyklu. Jsme proto schopni rychle reagovat na potřeby klienta I technologické výzvy nebo doručování nových / rozšířených funkcionalit

Top kvalita

Agilní vývoj se zaměřuje na průběžné testování a zpětnou vazbu. To našemu
vývojářskému týmu umožňuje rychle identifikovat a řešit problémy či změny v
průběhu procesu vývoje.

Efektivní týmová spolupráce

V agilním vývoji naše vývojářské týmy týdně / pravidelně vyhodnocují svou práci a upravují své postupy tak, aby byly co nejefektivnější.
Průběžná pozornost věnovaná technické dokonalosti mimo jiné umožňuje kratší intervaly dodání aplikace.

Vývojové sprinty

Naši klienti i vývojáři během celého procesu vývoje spolupracují.
Klienti proto mají dokonalý přehled, zpětnou vazbu a kontrolu. Můžou tak cílit funkcionality k technické dokonalosti a stoprocentně naplnit byznys i uživatelské cíle aplikace.