Capacity Monitor

Projekt moderní platformy pro řízení a monitorování IT zdrojů formou Capacity as a Service.

brief

Capacity Monitor UnitedData je nástroj pro monitorování a řízení kapacitních zdrojů IT infrastruktury. Tento produkt umožňuje firmám monitorovat a vyhodnocovat skutečné využívání zdrojů kapacity na diskových polích. Efektivně ji řídit a nakupovat tak, aby byly investice do této infrastruktury co nejefektivnější.

Co jsme dělali

Capacity Monitor

Nabízí několik klíčových funkcí a vlastností

Mezi ně patří :

Monitorování v reálném čase

Produkt umožňuje sledování využívání zdrojů infrastruktury v reálném čase, což umožňuje rychlou detekci přetížení, neefektivního využívání zdrojů nebo jiných potenciálních problémů.

Analýza dat

Capacity Monitor UnitedData sbírá a analyzuje data o využívání zdrojů, což umožňuje podrobné zhodnocení stavu a efektivity infrastruktury.

Výkazy a reporty

Produkt generuje výkazy a reporty s informacemi o využívání zdrojů, trendech, historických datech a dalších statistikách, které podporují plánování a rozhodování týkající se kapacitních zdrojů.

Upozornění a notifikace

Capacity Monitor UnitedData umožňuje nastavení upozornění a notifikací pro dosažení limitů zdrojů nebo výskytu anomálií